Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ 13

Thứ ba, 03/10/2023

Sáng 03/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2020- 2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, trọng tâm công tác quý IV năm 2023; sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2020- 2025); thông báo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020- 2025 và 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối;  các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Phát biểu tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ. Tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 37 kế hoạch; 05 hướng dẫn; 66 báo cáo chuyên đề; 197 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Đảng bộ; quán triệt, triển khai Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” nghiêm túc và hoàn thành sớm việc sinh hoạt chuyên đề về Chủ đề công tác năm ngay trong tháng 3/2023; phát động đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến ngày 30/9/2023 đã có 72 tổ chức cơ sở đảng với hơn 360 chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị; thực hiện quy trình đề nghị bổ sung, kiện toàn 05 ủy viên Ban Chấp hành và 02 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030. Thường xuyên đôn đốc công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội nhất là trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường công tác quản lý đảng viên; chỉ đạo tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch; xem xét, đề nghị và thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động quan trọng như: Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện Quy chế số 13-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là công nhân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” tại 05 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023; Thành lập mới 02 tổ chức cơ sở đảng, 02 tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp 295 đảng viên mới; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, nghiêm túc.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020- 2025 và 2025-2030 và Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giải quyết từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11 đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13, các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14.

Trong quý IV năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, thực chất. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy và sinh hoạt chính trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Thực hiện và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2023 theo chương trình đã đề ra. Chuẩn bị tốt việc lấy phiếu tín nhiệm và đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2023.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2023, đồng thời giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện các dự thảo báo cáo và ban hành, tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phạm May, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411602

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 25

Hôm qua: 678