Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH LẦN THỨ 14

Thứ năm, 14/12/2023

Sáng ngày 14/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2020- 2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023, nhiệm vụ năm 2024; phân tích chất lượng, tự đánh giá xếp loại mức chất lượng Đảng bộ Khối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối;  các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu thống nhất đánh giá: Năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ. Tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 47 kế hoạch; 05 hướng dẫn; 79 báo cáo chuyên đề; 255 công văn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Đảng bộ; quán triệt, triển khai Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” nghiêm túc và hoàn thành sớm việc sinh hoạt chuyên đề về Chủ đề công tác năm ngay trong tháng 3/2023; phát động đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến ngày 30/11/2023 đã có 74 tổ chức cơ sở đảng với hơn 370 chi bộ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị; thực hiện quy trình đề nghị bổ sung, kiện toàn 05 ủy viên Ban Chấp hành và 02 ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030. Thường xuyên đôn đốc công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội nhất là trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tăng cường công tác quản lý đảng viên; chỉ đạo tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch; xem xét, đề nghị và thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động quan trọng như: Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 thực hiện Quy chế số 13-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là công nhân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” tại 05 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tổ chức giải cầu lông, quần vợt, bóng bàn năm 2023; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023; Thành lập mới 02 tổ chức cơ sở đảng, 02 tổ chức Đoàn Thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp 306 đảng viên mới (đạt 102% kế hoạch); sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo kịp thời, nghiêm túc.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nội dung, chương trình phù hợp với thực tế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao hiệu quả trong việc phòng ngừa, chấn chỉnh, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tạo sự ổn định trong nội bộ tổ chức đảng.

Trước đó Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020- 2025 và Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giải quyết từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 13 đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14, các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 15.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số kết quả nổi bật đã đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 nhất là các hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ Khối, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đồng thời giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện các dự thảo báo cáo và ban hành, tổ chức thực hiện.

Phạm May, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411600

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 23

Hôm qua: 678