Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024)!           Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!              Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân giáp thìn!           Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024!              kỷ niệm 45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979 - 17/2/2024)        kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024)          kỷ niệm 176 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (24/2/1848 - 24/2/2024)              Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!               

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị

Thứ tư, 07/06/2023

Sáng ngày 06/6/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội cấp Khối tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, của Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, qua đó giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, tư tưởng của cán bộ bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn Khối.

Công tác xây dựng lực lượng, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ, các đồng chí cộng tác viên được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 Khối quan tâm. Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, từ đó đánh giá đúng những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

Công tác tuyên truyền bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, kịp thời thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thông tin dư luận trên Internet, mạng xã hội để lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo, đồng thời đã chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao khen thưởng cho các tập thể

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên Bí thư, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Khối đã đạt được trong 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định nhiệm vụ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ thường xuyên, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi cấp ủy, đảng viên; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh gắn với thực hiện gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng; chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Xây dựng, duy trì hiệu quả hoạt động các trang thông tin điện tử, trang fanpage, trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên kết nối, đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực, phản ánh các hoạt động của Đảng, Nhà nước, của Khối, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và định hướng tuyên truyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động; các cấp ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo dõi trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng như trang thông tin điện tử chính thống của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo 35, tổ giúp việc, đội ngũ cộng tác viên.

Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao khen thưởng cho các cá nhân

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng cho 08 tập thể, 07 cá nhân đạt thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ngọc Ánh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
327286

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 214

Hôm qua: 411