Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 15

Thứ tư, 03/04/2024

Sáng ngày 03/4/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 15 để thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, trọng tâm công tác quý II năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

  Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực, Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong quý I/2024, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác năm 2024, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh,tiết kiệm; thực hiện công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên, người lao động.

Chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2020- 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Tổ chức gặp mặt Bí thư cấp ủy nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp về thành lập tổ chức đảng, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đã thành lập 03 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước). Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong quý, toàn Đảng bộ kết nạp 109 đảng viên, đạt 36,33%% kế hoạch năm. Các cuộc kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội cấp Khối tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí với Dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, trọng tâm công tác quý II năm 2024. Đồng thời bổ sung, làm rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024. 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại phiên họp, đồng thời đề nghị trong quý II/2024, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối theo kế hoạch, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;  sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết việc thực hiện Quy chế số 13-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh về công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Liên hoan tiếng hát thanh niên thế hệ Bác Hồ lần thứ XIII, các hội nghị chuyên đề của Đảng ủy. Tuyên truyền, vận động, thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đôn đốc công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; lãnh đạo triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về những công việc Ban Thường vụ Đảng ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 15; các nội dung trọng tâm công tác từ nay đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16.

*Ngọc Ánh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386696

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 75

Hôm qua: 458