Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba, 18/07/2023

Chiều ngày 17/7/2023, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí: đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở, lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội cấp Khối. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tập trung, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, cụ thể; chủ động triển khai chương trình kế hoạch công tác từng tháng, quý, năm và cho cả nhiệm kỳ; lãnh đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, chương trình trọng tâm và nhiệm vụ chính trị được giao; đến nay cơ bản đạt và vượt 5/7 chỉ tiêu đại hội Đảng bộ Khối lần thứ nhất đề ra.

Cụ thể: Công tác chính trị, tư tưởng được đổi mới và tăng cường; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, của Đảng và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ Khối. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy được triển khai nghiêm túc, bài bản, tạo chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, đến tháng 6/2023 thành lập mới 08 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt chỉ tiêu đại hội); thực hiện việc sắp xếp, chia tách, tiếp nhận, chuyển giao, đổi tên các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đúng quy định, đồng bộ, thống nhất với việc cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm cả về chất lượng và số lượng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp được 1.157 đảng viên mới, hằng năm đều vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, hằng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên (vượt chỉ tiêu đại hội).

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng được coi trọng; đã xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác dân vận nhất là dân vận chính quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội. Tập trung lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức nhiều hoạt động xã hội; phối hợp giải quyết kịp thời nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động.

Bên cạnh đó, ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh trần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phát biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với kết quả rõ ràng, cụ thể. Làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đúng đắn. Triển khai thực hiện thực chất, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và rà soát tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Các cấp ủy trong doanh nghiệp chủ động hơn trong công tác xây dựng đảng để phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh. Tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; bảo toàn phát triển vốn; đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, là một cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước, kịp thời phản ánh đầy đủ, khách quan những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp với Tỉnh ủy, HĐND, UNBD tỉnh có những giải pháp, biện pháp kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, qua đó khẳng định được vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao về thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm làm tốt công tác dân vận tạo sự đồng thuận giữa người lao động với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và lãnh đạo doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và phát biểu tham luận các đại biểu tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch cụ thể, phấn đấu đạt những kết quả cao hơn nữa trong nửa nhiệm kỳ tới. Từ nay đến hết nhiệm kỳ đại hội, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung thành sơ kết, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, điều chỉnh các chỉ tiêu, để xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động. Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, thực chất các đợt sinh hoạt chính trị và Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, xây dựng, triển khai mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt”, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Ninh Bình”. Làm tốt công tác tuyên truyền, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

 

Ngọc Ánh

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411588

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 11

Hôm qua: 678